Regulamin projektu Erasmus +

W latach 2018 - 2020 w naszej szkole w ramach programu ERASMUS+ będzie realizowany projekt pt. ”ON THE EDGE”. Partnerami Polski biorącymi udział w tym działaniu są: Portugalia (koordynator), Finlandia, Niemcy, Rumunia i Grecja. Otrzymany grant wynosi 27 840 euro i będzie przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań, m.in. wyjazdów zagranicznych.

Nasz projekt przeznaczony jest dla uczniów
w wieku 11-13 lat. Głównym celem projektu jest poszerzanie zainteresowań oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów szkolnych. Portugalia będzie się zajmować sztuką i muzyką, Rumunianaukami ścisłymi i matematyką, Polskabiologią i ekologią, Niemcysportem i technologią, Finlandiaprzyrodą i kulturą, a Grecja - europejskim dziedzictwem kulturowym.

Dzięki pracy w grupach międzynarodowych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę dotyczącą realizowanych przedmiotów szkolnych, różnorodności kulturowej, zwiększą poczucie pewności siebie, rozwiną umiejętności społeczne, a przede wszystkim będą mieli możliwość wykorzystania języka angielskiego
w codziennej komunikacji.

Poprzez nasze działania będziemy dążyć
do przezwyciężania różnic kulturowych, zwiększenia poziomu kompetencji językowych, poprawy umiejętności pracy w grupie, a szczególnie będziemy starać się zachęcać wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w akcjach i zadaniach, które, mamy nadzieję, spowodują wzrost zainteresowania nauką i zmotywują do samodzielnego poszerzania wiedzy z wybranych zagadnień edukacyjnych.

Prezentacja projektu i krajów znajduje się TUTAJ.