"Szkoła do hymnu"

W dniu 8 listopada 2018 r. o symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu" i odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Udział w akcji „Szkoła do hymnu” był ważnym wydarzeniem patriotycznym realizującym wychowawczą funkcję szkoły. Kolejnym punktem programu były występy naszych uczniów, którzy zadeklamowali i zaśpiewali znane utwory o tematyce niepodległościowej. Uroczystości towarzyszyła cisza, skupienie i zaduma. Galowe stroje uczniów ozdabiały biało-czerwone kotyliony.