W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia dla 10 uczniów z klas pierwszych. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

Głównym celem zajęć było przede wszystkim wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, które często są przyczyną trudności szkolnych. Praca na zajęciach miała także na celu zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach. Dzieci uświadamiały sobie, że uczenie się matematyki nie musi być nudne i, że można się jej nauczyć. Uczniowie „bawili się” matematyką w zupełnie inny sposób niż na lekcjach.

W czasie zajęć projektowych stosowano następujące metody pracy:

-gry i zabawy matematyczne ( planszowe, karciane, komputerowe itp.),

-rebusy, łamigłówki, krzyżówki, tangram, domino itp.

-prezentacje multimedialne,

- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

- pracę z tekstem matematycznym.

Dzieci nie tylko utrwalały umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki, ale także zdobywały nowe wiadomości.

Prowadzący: mgr Anetta Stasiowska-Chmura