OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces

-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w dniach od 04.09.2017 do 15.09.2017.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie

klas 1-7  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas, szkolni koordynatorzy oraz specjalista ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie www szkoły, u wychowawców lub  w sekretariacie)

Słupsk,04.09.2017

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

KARTA ZGŁOSZENIA