Drukuj

„Warsztaty zainteresowań i zabawy”

Z angielskim teatrem na ty-zajęcia dla klasy V grupa VII

W miesiącach grudzień 2013 – luty 2014, 10 uczniów z klasy 5a i 5c uczestniczyło w zajęciach rozwijających zainteresowania językowe. W czasie 15 godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację zadania, uczniowie wybrali, przygotowali i zaprezentowali krótkie przedstawienie teatralne w języku angielskim „ A New Story of Little Red Riding Hood”. Główne cele przedsięwzięcia to:

•rozbudzenie  i rozwijanie u uczniów zainteresowania językiem angielskim

•przybliżenie uczniom  wachlarzu technik teatralnych

•wspomaganie kreatywności uczniów

•przełamywanie bariery językowej uczniów

•rozwijanie umiejętności leksykalnych

•ćwiczenie poprawnej wymowy

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, opierają się w dużej mierze na zabawie. Dzieci w szkole podstawowej przejawiają naturalną chęć do przyjmowania i odgrywania różnych ról.  Zajęcia  prowadzone metodą projektu, pozwoliły na pełne wykorzystanie tych zdolności. Uczniowie chętnie angażowali się w pracę nad inscenizacją, pilnie ćwiczyli wymowę nowych słów jak i całych wypowiedzi w języku angielskim. Włożyli dużo pracy w przygotowanie strojów, scenografii i rekwizytów. Ostateczny efekt mogli podziwiać rówieśnicy zaproszeni na prezentację przedstawienia.  

Prowadzący: Edyta Paziewska