LIGA   MATEMATYCZNA

ZADANIA DLA KLAS V -   LISTOPAD

Zad.1

W sali ustawiono 18 rzędów po 12 krzeseł w rzędzie i 14 rzędów po 8 krzeseł w rzędzie . Ile krzeseł ustawiono w tej sali ?

A. 52               B.   328                 C. 316                D.   348

Zad.2

Do skrzynki ważącej 7 kg zapakowano 3- kilogramowe puszki z farbą . Teraz skrzynka waży 40 kg. Ile puszek zapakowano do skrzynki ?

A.   8 10               B.   11                 C.   9               D.

Zad.3

Rodzina Kowalskich jadła obiad w pizzerii . Jurek zjadł połowę pizzy, pan Edward zjadł połowę tego co zostało, pani Helena i Małgosia zjadły po 2 ostatnie kawałki. Na ile kawałków podzielono pizzę ?

Zad.4

Ania i Małgosia chciały kupić jak największą porcję arbuza. Sprzedawca zadał im pytanie: Co chcecie kupić: połowę ćwiartki, czy ćwiartkę połowy ?

Co wybrały dziewczynki ? Odpowiedź uzasadnij.

Zad.5

W centrum handlowym Jurek i Małgosia postanowili sprawdzić , kto szybciej dostanie się na I piętro. Małgosia ruchomymi schodami, czy Jurek idąc zwykłymi schodami. Wygrał Jurek, którego czas wchodzenia był równy 7/5 minuty, a czas Małgosi był dłuższy o 3/4 minuty. Ile sekund Małgosia wjeżdżała po schodach ?

ZADANIA DLA KLAS V - PAŹDZIERNIK

ZAD.1(3 pkt.)

Wstaw nawiasy tak, aby otrzymana liczba była jak najmniejsza:

          48 · 17 – 12 : 12 – 2

 

ZAD.2 (3 pkt.)

Wstaw  nawiasy tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

150 – 2 · 24 + 12 : 20 = 147

Wykonaj działania po wstawieniu nawiasu. 

 

ZAD.3 (4 pkt.)

Tadek miał podać liczbę o 16 mniejszą od 144 a podał 16 razy mniejszą.  O ile się pomylił ?

 

Zad.4 (5 pkt.)

Dziewczęta wybrały się na wycieczkę w góry. Do schroniska wiodły trzy trasy. Jola wybrała trasę najkrótszą , Krysia poszła dwa razy dłuższą niż Jola, a Ewa trzy razy dłuższą niż Jola. W sumie razem przeszły 24 km. Ile kilometrów przeszła każda z dziewcząt ?

 

ZAD.5 (5 pkt.) 

Uczniowie pewnej  klasy wybrali się na wycieczkę w góry. Najpierw pojechali 15-osobowymi bryczkami i wszystkie miejsca były zajęte, a później 6-osobowymi wagonikami kolejki górskiej i również wszystkie miejsca były zajęte. Z klasą pojechało 2 opiekunów. Ilu uczniów liczyła klasa ?

Uwaga:

Proszę, pamiętać o podaniu zawsze pełnych rozwiązań i zapisaniu wszystkich obliczeń do każdego zadania.