Zad. 1.

Pomiędzy dziesięcioro dzieci rozdano 95 cukierków. Każde następne dziecko dostało o 1 więcej cukierek od poprzedniego. Ile najwięcej cukierków otrzymało pojedyncze dziecko?

Zad. 2.

Beczka z płynem do mycia naczyń wystarcza do napełnienia 160 butelek o pojemności 7/10 l. Ile półlitrowych butelek można napełnić z takiej beczki?

Zad. 3.

Pies waży 9 razy więcej niż kot, mysz jest 20 razy lżejsza od kota, a rzepa jest 6 razy cięższa niż mysz. Ile razy pies jest cięższy od rzepy?

Zad. 4.

W sklepie "U Zbyszka" można kupić stół za 351 zł. Pan Zbyszek zarabia na nim 8% . Ile procent zysku miałby, gdyby sprzedał ten stół za 364 zł?

Zad. 5.

Trójkąt równoramienny ma pole 12 cm2 i obwód 0,16 m, a długość jego podstawy jest równa 3/ 5 dm. Oblicz różnicę między wysokościami tego trójkąta.

  1. Dany jest sześcian o krawędzi x. Obliczmy, ile razy wzrośnie jego pole powierzchni, a ile razy objętość, jeśli długość krawędzi sześcianu zwiększymy dwukrotnie.
  2. Żaba, skacząc po osi liczbowej, wykonuje skok albo o 3 jednostki w prawo, albo o 2 jednostki w lewo. W chwili startu żaba znajduje się w punkcie 0.     a)   W jakich punktach żaba może znajdować się po wykonaniu dwóch skoków?    b)Jaką najmniejszą liczbę skoków musi wykonać żaba, żeby po wyruszeniu z punktu 0 znaleźć się w nim z powrotem?
  3. Troje uczniów 20 – osobowej klasy zapytano, jaka część klasy była w danym dniu nieobecna. Ania powiedziała, że 1/4 , Bartek – że 1/3, a Celina – że 1/5 . Kto na pewno się mylił? Dlaczego?
  4. W pewnej starej księdze, w której liczby były zapisane w systemie rzymskim, część cyfr stała się nieczytelna. Zastąpiono je gwiazdkami. Jakie liczby kryją się pod tymi zapisami? Zapisz je w systemie dziesiętnym.

L* * * V * *

C * C X C V * *

M * * D X I I

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

Zad. 1.

Pomiędzy dziesięcioro dzieci rozdano 95 cukierków. Każde następne dziecko dostało o 1 więcej cukierek od poprzedniego. Ile najwięcej cukierków otrzymało pojedyncze dziecko?

Zad. 2.

Beczka z płynem do mycia naczyń wystarcza do napełnienia 160 butelek o pojemności 7/10 l. Ile półlitrowych butelek można napełnić z takiej beczki?

Zad. 3.

Pies waży 9 razy więcej niż kot, mysz jest 20 razy lżejsza od kota, a rzepa jest 6 razy cięższa niż mysz. Ile razy pies jest cięższy od rzepy?

Zad. 4.

W sklepie "U Zbyszka" można kupić stół za 351 zł. Pan Zbyszek zarabia na nim 8% . Ile procent zysku miałby, gdyby sprzedał ten stół za 364 zł?

Zad. 5.

Trójkąt równoramienny ma pole 12 cm2 i obwód 0,16 m, a długość jego podstawy jest równa 3/ 5 dm. Oblicz różnicę między wysokościami tego trójkąta.

I.Skiba-Dąbrowska

LIGA MATEMATYCZNA – KLASY VII

 

 

Nazwisko

i imię

X

XI

XII

I

II

III

IV

 

Razem

 

Finał – miejsce

 

Maksymalna ilość punktów

16

12

12

 11  12  12  12    87  

Arciszewska Lena

------

3

6

 7  0  0  5    21  III

Danielewska Barbara

16

-----

-----

 ---------  ------  -----  -----    16  

Geisler Zuzanna

16

12

10

 10  11  9  12    80  I

Giers Julia

8

-----

-----

 -------  ------  -----  -----    8  

Jamróz Weronika

13

12

10

 11  11  12  9    78  II

Jaremirska Martyna

8

5

-----

 ------  ------  ----  ----    13  

Michałowska Oliwia

10

-----

-----

 -----  ------  ------  -----    10  

Twardy Kacper

10

-----

-----

 -----  ----  ----  ---    10  

Zaborowska Natalia

13

5

-----

 -----  ----  -----  ----    18  
  1. Świeże jabłko zawiera około 8/10 wody, a suszone około 2/10 wody. Resztę stanowi tzw. sucha masa. Ile kilogramów jabłek trzeba ususzyć, aby otrzymać 1 kg suszonych jabłek?
  2. Cenę obniżono o 50%, a następnie podniesiono o 50%. Czy po tych dwóch zmianach cena była wyższa, czy niższa niż na początku? O ile procent?
  3. Zapisz liczbę 100 przy pomocy sześciu szóstek używając znaków działań (dozwolone są tylko cztery podstawowe +, -, ×, : ), można także stosować nawiasy.
  1. Czy suma pięciu kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 5? Uzasadnij odpowiedź.
  2. Wyznacz miary kątów trójkąta, wiedząc, że drugi kąt jest dwa razy większy od pierwszego, a trzeci kąt jest trzy razy większy od drugiego.

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk