5 listopada uczniowie klas VId i VIe wraz z wychowawczyniami - panią Jolantą Tomaszewską i panią Agnieszką Stepnowską - uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Tematem młodzieżowej debaty była sytuacja młodzieży w UNII EUROPEJSKIEJ. Już wiemy, że dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej młodzież zyskała przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej.
Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży zakłada m.in.:
- podnoszenie jakości nauczania,
- rozpowszechnianie języków państw członkowskich,
- popieranie wymiany studentów, uczniów i nauczycieli,
- rozwój współpracy między szkołami i uczelniami.
Ze spotkania wracaliśmy przekonani, że warto wiedzieć więcej!