ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rok szkolny trwa od 03.09.18r.- 21.06.19r.

 

 

SEMESTR

ILOŚĆ TYGODNI

TERMIN

I SEMESTR

17

03.09.18- 13.01.19

II SEMESTR

19

14.01.19- 21.06.19

RAZEM

36

 

Ferie zimowe 11.02.19r.- 24.02.19r.                              

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

L.p.

PLAN DZIAŁAŃ

 

TERMIN

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018r.

  

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2018r.

3.

Ferie zimowe

11 lutego  –24 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

6.

Ferie letnie

 22 czerwca 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzaminy próbne: początek listopada 2018r. i lutego 2019r.

 

Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2019:

język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)
matematyka – 16 kwietnia (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)
język obcy nowożytny – 17 kwietnia (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).

 

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty 2019:

język polski 3 czerwca 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)
matematyka 4 czerwca 2019 (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)
język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.
  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.
  • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

EGZAMIN PRÓBNY

 

  • Listopad 2018 r.
  • Luty 2019 r.

TERMIN GŁÓWNY

10 kwietnia 2019r. – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godzina 9.00, z zakresu języka polskiego godzina 11.00)

11 kwietnia 2019r. – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (z zakresu przedmiotów przyrodniczych godzina 9.00, z zakresu matematyki godzina 11.00)

12 kwietnia 2019r. – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (na poziomie podstawowym godzina 9.00, na poziomie rozszerzonym godzina 11.00)

 

TERMIN DODATKOWY

03 czerwca 2019r. – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godzina 9.00, z zakresu języka polskiego godzina 11.00)

 04 czerwca 2019r. – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (z zakresu przedmiotów przyrodniczych godzina 9.00, z zakresu matematyki godzina 11.00)

05 czerwca 2019r. – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (na poziomie podstawowym godzina 9.00, na poziomie rozszerzonym godzina 11.00)

 

14 czerwca 2019 r. -TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

14 czerwca 2019 r. .TERMIN PRZEKAZANIA SZKOŁOM WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ

 

21 czerwca 2019r. TERMIN WYDANIA ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INFORMACJI ZDAJĄCYM

 

  

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

DATA

RODZAJ

KLASY

GODZINA

12.09.18

Zebranie z rodzicami

I-III

16.30- 17.30

 17.30- 18.30

IV-VIII

18.00- 19.00

kl. gimnazjalne

17.00- 18.00

12.09.18

Spotkanie Rady Rodziców

SPzOI nr 4 ul. Leszczyńskiego 17

I-VIII

kl. gimnazjalne

18.30

s. 24

Październik

Według potrzeb

I-VIII

kl. gimnazjalne

-

20.11.18

Dzień Otwartej Szkoły

I-VIII

kl. gimnazjalne

17.30- 19.30

Grudzień

Zebranie z rodzicami- wg potrzeb

I-VIII

-

kl. gimnazjalne

09.01.19

Zebranie z rodzicami.

Podsumowanie semestru.

I-III

16.30- 17.30

18.00- 19.00

IV-VIII

17.30- 18.30

kl. gimnazjalne

17.00- 18.00

26.03.19

Dzień Otwartej Szkoły

I-VIII

kl. gimnazjalne

17.30- 19.30

21.05.19

Zebranie z rodzicami

I-III

16.30- 17.30

17.30- 18.30

IV-VIII

17.00- 18.00

kl. gimnazjalne

18.00- 19.00

Czerwiec

Według potrzeb

I-VIII

-

kl. gimnazjalne

-

 

 

TERMINARZ WYSTAWIANIA OCEN

 

DATA

RODZAJ OCENY

Do 21.12.18

Oceny niedostateczne I semestr

 21.12.18

Ostateczne wystawienie ocen z zajęć dydaktycznych i zachowania I semestr

Do 28.05.19

Ustalone oceny przewidywane II semestr / koniec roku

Do 10.05.19

Ustalone oceny przewidywane II semestr/ koniec roku ( klasy gimnazjalne)

Do 04.06.19

Ostateczny termin wystawienia ustalonych ocen  II semestr/ koniec roku

 

DNI OPIEKUŃCZE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku i klasy gimnazjalne

  • 02.11.18r.- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
  • 02.05.19r. – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
  • 3 dni rekolekcji
  • 3 dni – egzamin gimnazjalny
  • 3 dni – egzamin ósmoklasisty