Rok szkolny 02.09.19- 26.06.20

Ferie zimowe 13.01.20- 26.01.20

Przerwy świąteczne:

  • 23.12.19r. – 31.12.19r- zimowa przerwa świąteczna
  • 09.04.20r.- 14.04.20r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

ILOŚĆ TYGODNI PRACY

SEMESTR

ILOŚĆ TYGODNI

DO KIEDY TRWA

I SEMESTR

17

02.09.19-12.01.20

II SEMESTR

20

13.01.20-26.06.20

RAZEM

37

 

RADY PEDAGOGICZNE

TERMIN

RODZAJ

GODZINA

30.08.19

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

9.00

10.09.19

Zatwierdzenie- plany pracy, zespoły, koła

15.30

07.01.20

Klasyfikacyjna I semestr

15.30

04.02.20

Podsumowująca I semestr

15.30

18.06.20

Klasyfikacyjna II semestr

15.30

25.08.20

Podsumowująca - roczna

9.00

  • Rady pedagogiczne informacyjne i szkoleniowe odbywać się będą w/g potrzeb. Terminy rad szkoleniowych ustalone zostaną z osobami lub instytucjami realizującymi szkolenia.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

DATA

RODZAJ

KLASY

GODZINA

10.09.19

Zebranie z rodzicami

0-III

17.00- 18.00

18.00- 19.00

IV-VIII

16.30- 17.30

10.09.19

Spotkanie Rady Rodziców

0- VIII

19.00

s. 24

Październik

Według potrzeb

0-VIII

-

19.11.19

Dzień Otwartej Szkoły

0-VIII

17.30- 19.30

10.12.19

Zebrania z rodzicami

0-III

16.30-17.30

17.30-18.30

IV-VIII

18.00 – 19.00

07.01.20

Zebranie z rodzicami.

Podsumowanie semestru.

0-III

17.00-18.00

18.00- 19.00

IV-VIII

16.30-17.30

17.03.20

Dzień Otwartej Szkoły

0-VIII

17.30- 19.30

Zebrania z rodzicami klas VIII

VIII

18.00

19.05.20

Zebranie z rodzicami

0-III

16.30- 17.30

17.30- 18.30

IV-VIII

18.00- 19.00

Czerwiec

Według potrzeb

0-VIII

-

 

 

WYSTAWIANIE OCEN

DATA

RODZAJ OCENY

16.12.19

Oceny niedostateczne I semestr

18.12.19

Ostateczne wystawienie ocen z zajęć dydaktycznych i zachowania I semestr

28.05.20

Ustalone oceny przewidywane II semestr/ koniec roku

05.06.20

Ostateczne wystawienie ustalonych ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i zachowania

  • Zgodnie ze Statutem Szkoły – paragraf 52

DNI OPIEKUŃCZE

  • 12.06.20r. - zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
  • 25.06.20r- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
  •  3 dni rekolekcji
  • 3 dni – egzamin ósmoklasisty ( 21. 04. 20r. - 23.04.20r. )