W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 8 uczniów z klas I -VI. Dwie grupy zostały utworzone z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

       Zajęcia miały na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych poprzez rozwijanie funkcji językowych, pisanie i czytanie oraz usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, a w szczególności:

  • niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych dzieci poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego,
  • usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • przywrócenie prawidłowych postaw ucznia wobec nauki.

Prowadzący: mgr Beata Ozdoba