Drukuj

    W I semestrze r.szk. 2017/2018 korzystało z zajęć  12 uczniów z klas I-III oraz 8 uczniów z klas IV-VII.

Zajęcia miały na celu: podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania,  usprawnianie pamięci,usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi,  stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów poprzez stymulowanie rozwoju intelektualnego,  dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych oraz wzmacniania procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.

Prowadzący: mgr Beata Ozdoba, mgr Irena Świtek