Drukuj

       W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 4 uczniów z klas III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

       Zajęcia miały na celu: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych poprzez usprawnianie funkcji językowych, pisania i czytania, usprawniania pamięci i koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Prowadzący: mgr Anna Babicz