nowaw

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

Rok szkolny 2021/2022

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych dla dziewcząt klas 6-8 

  • Poniedziałek 15.30 - 16.30
  • Wtorek  15.30 -16.30

Zajęcia odbywają się na dużej sali gimnastycznej SP 4.

Zajęcia prowadzi pan Piotr Świętochowski

Więcej informacji na stronie programu /www.szkolnyklubsportowy.pl/