nowaw

  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

Kadra

pedagogiczna

Logowanie do e-dziennika:

Synergia logo 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marzec 2022 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klas I na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO. Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów , przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej, zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.
Jednocześnie informujemy Państwa, że uczeń, który nie jest zameldowany w obwodzie szkoły, ale zamieszkuje w nim, nie będzie ujęty w wykazie elektronicznym.

Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr59/E/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Uwaga!

Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie obowiązuje obwód szkoły.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego od 09.05.2022r. ( godz. 13.00) do 22.05.2022r. ( godz. 13.00)

Rekrutacja elektroniczna – oddziały przedszkolne

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl


Rekrutacja do klas I od 04.05.22r. ( godz. 13.00) do 25.05.2022r. ( godz. 16.00)
Złożenie wniosków o przyjęcie uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziałów integracyjnych od 04.05.2022r. ( godz. 13.00) do 17.05.2022r. ( godz. 16.00)

Rekrutacja elektroniczna – szkoły podstawowe

W celu złożenia wniosku/zgłoszenia  należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl

Zarządzenie Nr 59/E/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 stycznia 2022 roku
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/35614.html

Obwód Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

SEKRETARIAT SZKOŁY
TEL. 598457066

Deklaracja dostępności

Witryna internetowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17, Słupsk 

Szkoła Podstawowa nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 4.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Wyrwas.
 • Tel.: 059 845-70-66

 • Fax: 059 841-79-55

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski Słupsk
 • Adres: 76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (59) 8488 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17, Słupsk
Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
 
W budynku szkoły znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdy umożliwiające dostęp do szkoły. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.