nowaw

Strona foto to

 

 

Gdy rozmawiasz z dzieckiem:

  • nie spieszczaj, nie zniekształcaj słów np. „ale maś piękny lowelek”,
  • nie mów do dziecka w 3 osobie np. „teraz Jaś założy buty”.

Dziecko uczy się słuchając mowy dorosłych – zarówno tej, która kierowana jest do niego, jak i tej, która kierowana jest do innych. Logopedzi  negatywnie oceniają posługiwanie się językiem niań, zbyt częste stosowanie go może doprowadzić do zahamowania rozwoju wymowy i słownictwa dziecka, ponieważ dziecko uczy się języka zniekształconego, co następnie musi korygować opanowując poprawną mowę. W związku z powyższym niezwykle ważne jest, aby w kontaktach z dzieckiem dbać o poprawność swoich wypowiedzi, gdyż dziecko uczy się poprzez naśladownictwo. Pamiętajmy, że środowisko rodzinne pełni ważna rolę w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych dziecka.

Jak należy mówić do dziecka ?

Do dziecka należy mówić w sposób poprawny i wyraźny, tempo mowy powinno być wolniejsze, a wszystkie głoski wymawiane prawidłowo. Starajmy się do dziecka mówić prostymi i krótkimi zdaniami.Dajmy dziecku przestrzeń, to znaczy, że ważny jest moment ciszy. Dla dziecka jest to czas, aby mogło coś zapamiętać, skomentować, powtórzyć.