Z powodu obostrzeń pandemicznych Turniej Języka Angielskiego w tym roku szkolnym odbył się w zmienionej formule. Każda klasa wylosowała temat projektu z j. angielskiego i pracowała nad nim cały maj. Celem projektu było powtórzenie, utrwalenie, rozszerzenie materiału językowego z całego roku szkolnego oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
W realizacji projektów wzięły udział 4 klasy pierwsze, 4 klasy drugie i 4 klasy trzecie. Efekty pracy każdej z klas zostały zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły.