1 września klasa IV A rozpoczyna na platformie eTwinning międzynarodowy projekt, który jest jednocześnie innowacją pedagogiczną. Głównym jej celem jest uświadomienie uczniom wagi wykorzystywanych zasobów naturalnych na Ziemi, naszego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie wiedzy w działaniu i przy pomocy narzędzi internetowych oraz rozwój umiejętności językowych przy użyciu metody CLIL (język angielski). Udział w projekcie pozwoli dzieciom na nabycie kluczowych kompetencji tak potrzebnych w dzisiejszym świecie. Krajami partnerskimi w projekcie są m.in. Turcja, Włochy, Rumunia, Albania, Portugalia, Armenia, Republika Mołdawii, Ukraina.

Jolanta Arciszewska

koordynator projektu