Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Klasa IV A pod opieką Pani Jolanty Arciszewskiej i Pani Małgorzaty Więckiewicz sprzątała ulicę Leszczyńskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.