nowaw

ooo

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku ogłasza rekrutację uczestników projektu
„Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w dniach od 01.09.2021 do 30.06.2023.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka
w Słupsku .

Rekrutację prowadzi szkolny koordynator
(Ewa Koźlakiewicz s.27)

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia uczennicy

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Deklaracja dla dziecka- ucznia uczennicy

Deklaracja dla nauczyciela

Oświadczenie uczestnika projektu RPO

Oświadczenie uczestnika projektu centralny system

Oświadczenie o rezygnacji udziału w Projekcie

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PROJEKTU