Uczniowie klas VIII naszej szkoły pod opieką pani Joanny Sikorskiej oraz wychowawców poszczególnych klas odwiedzili wystawę w siedzibie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Przewodnik z Parku - pani Anna Kasprzak oprowadziła nas po ciekawej ekspozycji prezentującej ekosystemy regionu położonego wzdłuż Słupi. W interesujący sposób przedstawiła gatunki zwierząt i roślin, które tworzą bogate systemy przyrodnicze Parku. Była to ciekawa lekcja biologii.