nowaw

1. Danuta Wyrwas – dyrektor szkoły

2. Ewa Koźlakiewicz – wicedyrektor szkoły , klasy IV – VIII,

3. Sylwia Modzelewska – wicedyrektor szkoły , klasy I – III,