nowaw

Deklaracja dostępności

Witryna internetowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17, Słupsk 

Szkoła Podstawowa nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 4.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Wyrwas.
 • Tel.: 059 845-70-66

 • Fax: 059 841-79-55

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski Słupsk
 • Adres: 76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (59) 8488 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17, Słupsk
Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
 
W budynku szkoły znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdy umożliwiające dostęp do szkoły. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wirtualna szkolna poczta z okazji Dnia Kobiet ruszyła.

Co roku w szkole obchodzimy to święto. W tym roku nasze kartki z życzeniami mają szczególny cel, dobre słowo nic nie kosztuje, a może sprawić komuś ogromną radość.

Nasze kartki z życzeniami możemy umieszczać w udostępnionym Padlecie aż do piątku strzałka w dólstrzałka w dólstrzałka w dól

pobrane 2 https://pl.padlet.com/igrabowskaslupsk/28z2chsz3z29ilem

 

 

Międzynarodowy Dzień Pizzy 2021


Pamiętacie nasz poniedziałkowy post na szkolnym Facebooku?

Ot kilka zdjęć nadesłanych przez naszych uczniów.

Kiedyś Jan Paweł II powiedział :

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Nasza społeczność szkolna pokazała ostatnio, że potrafi dzielić się z innymi. Włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem szkolnej e-skarbonki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w akcję. serce1

WOŚP

                                                                                                                                                            pineska   Samorząd Uczniowski   buźka

 

 Kiedyś Jan Paweł II powiedział :                                      

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Nasza społeczność szkolna pokazała ostatnio, że potrafi dzielić się z innymi. Włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem szkolnej e – skarbonki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w akcję.

 


                                                                                                                                                                                    Samorząd Uczniowski

Jest śnieg, jest frajda! sniezynkabałwaneksniezynkasaniesniezynka

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg… Na taką pogodę uczniowie naszej szkoły czekali bardzo długo! Wreszcie spadł śnieg i wszyscy ruszyli do zabawy białym puchem.

Tak nasi uczniowie korzystają z zimowej aury! super