nowaw

5 grudnia 2019 r. odbyła się II Konferencja Naukowo - Metodyczna„Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolnaTym razem jej przewodnia tematyka to Dydaktyka. Matematyka. Kompetencje.Wydarzenie to adresowane było nie tylko do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejjak w roku ubiegłym, ale również nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych. 

Konferencja odbyła się w gmachu Akademii Pomorskiej w Słupsku. Patronat nad tym ważnym dla słupskiej edukacji wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Słupska – p. Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Jego Magnificencja Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku – dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP 
a organizatorami byli: 

 • Wydział Edukacji Miasta Słupsk (p. Anna Sadlak i p. Bogna Winiarczyk)
 • Zakład Edukacji Wczesnej i Systemów Dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej (p.Jolanta Maciąg, p. Danuta Rosa,  
  p. Tomasz Dobrowolski)
 • Słupska Rada Edukacji (p. Jolanta Maciągp. Witold Kołodziejczyk)
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 4, 6 (p. Danuta Wyrwas, p. Grzegorz Borecki)
 • Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 (p. TomaszDobrowolski)
 • Liderzy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacjiwczesnoszkolnejprzy Prezydencie Miasta Słupska (p. Iwona Ollik 
  p. Małgorzata Skibińska)

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Wiceprezydent pMarta Makuch 
a głos na wstępie zabrali również: 

 • Prorektor ds. Studentów AP, dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku – dr Grzegorz Piekarski, 
 • Przedstawiciel Rady Miasta– p. Kamil Bierka, 
 • oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego – p. Danuta Wyrwas  
  i p. Grzegorz Borecki.

Całą konferencję zaś poprowadzili  p.Jolanta Maciąg oraz p.Tomasz Dobrowolski.

Wzruszającą niespodziankę muzyczną zaprezentowała grupa dzieci 4-letnich 
Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8, przygotowana przez panie: Martę Czarniak, Dorotę Pytlarczyk i Dorotę Chaberską. A wydarzeniem towarzyszącym konferencji były również wystawy. Jedna przygotowana przez uczniów klas I – V ze Szkół Podstawowych nr 4 i 6 pn. „Matematyka wokół nas” oraz druga przygotowana przez studentów pod kierunkiem p. Danuty Rosy nt. „Trójkąt  
w sztuce”.

Konferencja podzielona była na dwie części. Część wykładowa, złożona 
z dwóch sesji plenarnych, podczas których znane osobistości z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, matematyki oraz terapii przedstawili swoje referaty na bardzo ciekawe tematy zawarte w podtytule konferencji, czyli Dydaktyka. Matematyka. Kompetencje. 

W pierwszej sesji plenarnej głos zabrali:

 • dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  
  w Lublinie)Edukacja matematyczna - kompetentnie  w działaniu.
 • dr Anna Michniuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,Nowowmedialne wspomaganie pracy nauczycieli w szkole podstawowej.
 • dr Beata Kloskowska (Akademia Pomorska w Słupsku) – Eksperyment matematyczny.

Podsumowania tej sesji dokonali moderatorzy – dr Anna Rychły-Lipińska,  
dr Grzegorz Piekarski.

Druga sesja prowadzona była przez dra hab. Romana Tomaszewskiego, prof. AP oraz dr Joannę Grubickąa swoje referaty przedstawili:

 • dr hab. Maria Groenwald, prof. USG (Uniwersytet Gdański),  
  Czas w kształceniu – czyją jest własnością i kto nim zarządza.
 • dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Pracując holistycznie - propozycje rozwiązań inspirowanych doświadczeniami z realizacji międzynarodowego projektu THRIECE.
 • dr Joanna Grubicka, dr Anna Rychły-Lipińska (Akademia Pomorska  
  w Słupsku) – Młodzi konsumenci online – zjawisko fake news i nowe wyzwania informacyjne.
 • mgr Krzysztof Jaworski (Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog), 
  Współczesne trendy w nauce programowania w Szkole Podstawowej  

Podsumowaniem pierwszej części konferencji była debata, w której rolę moderatorów przyjęli prowadzący, a swoim głosem nt. uczenia matematyki, oczekiwań i sukcesów w edukacji podzielili się:  

 • mgr Danuta Wyrwas (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku) 
 • mgr Grzegorz Borecki i mgr Danuta Siewierska (Szkoła Podstawowa nr 6  
  w Słupsku)
 • mgr Tamara Wrona (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku) 
 • dr Beata Kloskowska (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • mgr Paweł Dajer (Szkoła Podstawowa nr 9)

Druga część konferencji – warsztatowa, to prawdziwa gratka dla wszystkich uczestników, którzy mogli wybrać warsztat z szerokiej oferty, która przedstawiała się następująco:

 • „Zimowe bryły- rozwój kompetencji matematyczno-plastycznych w terapii zajęciowej” prowadzące Anetta Sobczak, Anna Jednaszewska,
 • „Odkryj magię nowoczesnej edukacji z Photonem!” - prowadzący: Tomasz Dziermański
 • „Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z użyciem interaktywnego oprogramowania Mozabook (modele 3D) oraz nauka programowania  
  i kodowania z użyciem dywanu interaktywnego FunFloor - prowadząca: Maria Zdziech
 • „Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z użyciem interaktywnego oprogramowania Mozabook (modele 3D) oraz nauka programowania  
  i kodowania z użyciem dywanu interaktywnego FunFloor - prowadząca: Maria Zdziech
 • "Sztuka i trójkąt”- prowadząca: Danuta Rosa
 • „Nowoczesne metody nauczania matematyki z wykorzystaniem robota DASH” - prowadzący: Krzysztof Jaworski
 • „Nowe przygody z Mammutico - prowadzący: Dominik Berliński
 • „Zamień lekcję w przygodę, czyli przepis na escaperoom – matematyczny pokój zagadek” - prowadzący Małgorzata Bączyk
 • „A zagra Pan/Pani ze mną?”- prowadzące Agata Faryniarz,  Katarzyna Sikorska-Maj
 • „Logika, konkret i możliwości- realizacja treści matematycznych w pracy  
  z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną” - prowadzące OlgaKozłowska,  Joanna Król
 • „Z równaniem czy bez równania… czyli o sposobach rozwiązywania zadań konkursowych z matematyki w szkole podstawowej” oraz „Metody geometryczne w zadaniach konkursowych w szkole podstawowej

- prowadzące Irena Domnik, Zofia Lewandowska

 • „Matematyczny misz-masz” -  prowadząca Beata Kloskowska.

Bardzo cieszy fakt, że wśród prowadzących warsztaty oraz w panelu dyskusyjnym znaleźli się również nauczyciele szkół organizujących konferencję (SP 4, SP 6), którzy podzielili się dobrymi praktykami z innymi.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami konferencji uczestnicy mogli na bieżąco dzielić się refleksjami przy aromatycznej kawie, słodkościach  
czy pokrzepiającym obiedzie – przygotowanych przez JAZZ KITCHEN.

Wsparcia metodycznego i merytorycznego udzieliło wydawnictwo MAC EDUKACJAPodziękowania należą się także wydawnictwu BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, a za wsparcie medialne przed i podczas wydarzenia – RadiuFaMa, Telewizji SŁUPSK.

W tym roku konferencja cieszyła się znacznie większym zainteresowaniem wśród nauczycieli – w porównaniu z rokiem ubiegłym w wydarzeniu uczestniczyło trzykrotnie więcej nauczycieli, co świadczy o tym, że organizowanie tego typu szkoleń na terenie naszego miasta  jest potrzebne, a tematy związane z edukacją i wspomaganiem rozwoju dzieci niezwykle ważne, zawsze aktualne i wymagające od nauczycieli ustawicznego dokształcania i poszukiwania nowych metod i form pracy dla dobra dzieci.

Autor notatkiOrganizatorzy

Autorzy zdjęć: Jacek Borucki, Tomasz DziermańskiJakub Kurek

 

Plakat konferencja 2019

 

W dniu 5.11.2019. odbyła się lekcja patriotyczna dla klas trzecich z okazji Święta Niepodległości. Lekcję przygotowała i poprowadziła p. Elżbieta Szwugier. Wydarzenie to miało na celu przybliżyć uczniom losy naszego kraju, a także rozbudzać szacunek do tradycji narodowych. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne i rozwiązywali różnego rodzaju zagadki historyczne.