nowaw

Jak każdego roku wzięliśmy udział w zbiórce darów dla słupskiego schroniska. Uczniowie odpowiedzieli na apel z dużą wrażliwością, a podopieczni schroniska zyskali mnóstwo podarunków (karmę, koce i ręczniki).
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom!

1 Copy
Joanna Sikorska
Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski
Wolontariat

„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze”…

 

Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne Andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym dniem wróżb. My również chcieliśmy poznać uroki wróżb i właśnie z tego powodu, 29 listopada wzięliśmy udział w zabawie andrzejkowej. Dzieci zapoznały się z tradycją Andrzejkową. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższej przyszłości, jakie zawody będziemy wykonywać, a także kto jest naszym przyjacielem od serca.

Monika Sokołowska

Bez tytułu

Plakat

ooo

Zad.1 Zajęcia pozalekcyjne z edukacji morskiej i żeglarskiej

 • Warsztaty szkutnicze "Młody konstruktor" - budowanie łodzi. Praca metodą projektu.

Warsztaty będą rozwijać kompetencje kluczowe uczniów min. konstruowania jednostek pływających do wykorzystania w praktycznych zajęciach żeglarskich na wodzie. Ich praca warsztatowa zakończy się zwodowaniem łódki - podsumowanie i prezentacja projektu. Zajęcia organizuje i prowadzi SP9.

 • Praktyczne zajęcia żeglarskich na Stawku Łabędzim, akwaparku Trzy Fale w ramach Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego OMEGA 9

Zajęcia praktyczne, wsparcie na ucznia 70 h grupy 10 osobowe uczniów ze szkół SP9, SP8 i SP 4 x 70 h x 2 lata RAZEM 20 UCZNIÓW Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu żeglarstwa (pojęcia związane z nazwami wiatrów, podstawowe prace bosmańskie)

Rekrutacja:

2021/2022

2022/2023

5 uczniów kl. IV-VII SP4

5       uczniów kl. IV-VII SP4

 • Szkolne Koła Edukacji Morskiej pracujące metodą projektu (zajęcia pozalekcyjne)

Zajęcia pozalekcyjne metodą projektu, liczba godzin wsparcia na ucznia 40 h, grupy 10 osobowe/40h x 20 kół x 2 lata ( M.Słupsk-6 kół, gmina Słupsk-2 koła, gmina Kobylnica-12 kół) RAZEM 400 UCZNIÓW Uczniowie nabędą zdolności i umiejętności poszukiwania , gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania. Nabyte umiejętności wykorzystane będą do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług w Internecie.

Rekrutacja:

2021/2022

2022/2023

10 uczniów kl. II-III SP4 (40h)

10 uczniów kl. II-III SP4 (40h)

10 uczniów kl. IV-VII SP4 (40h)

10 uczniów kl. IV-VII SP4(40h)

1 nauczyciel kl. II-III

1 nauczyciel kl. II-III

1 nauczyciel kl. IV-VII

1       nauczyciel kl. IV-VII

 • Zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujących m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji (Program przygotowany przez ODN)

      Zajęcia pozalekcyjne, liczba godz. wsparcia na ucznia 20h, grupy 10 osobowe ( w każdej   

      z 9 szkół objętych projektem)/20 h x 2 lata RAZEM 90 UCZNIÓW Poprzez praktyczne  

      zajęcia związane z edukacją morską nastąpi rozwój kompetencji matematycznych  i    

      naukowo - technicznych, przyczyni się to także do wzrostu samodzielności myślenia i  

     działania poprzez motywację do uczenia się.

Rekrutacja:

2021/2022

2022/2023

10    uczniów kl. IV-VII SP4 (20h)

10 uczniów kl. IV-VII SP4(20h)

1 nauczyciel kl. IV-VII

1       nauczyciel kl. IV-VII

 • Morskie klimaty w języku angielskim – zajęcia wykorzystujące słownictwo angielskie w edukacji morsko – żeglarskiej

Zajęcia pozalekcyjne licz. godzin wsparcia na ucznia 30 h, grupy 10 osobowe na rok projektowy x 2 lata x 9 szkoły RAZEM 180 UCZNIÓW. Na zajęciach uczniowie nabędą podstawową wiedzę i nazewnictwo (zarówno w języku polskim i angielskim) związane z morzem. Zajęcia prowadzone metodą projektu.

Rekrutacja:

2021/2022

2022/2023

10 uczniów kl. II-III SP4 (30h)

10 uczniów kl. II-III SP4 (30h)

1 nauczyciel kl. II-III

1 nauczyciel kl. II-III

 

Zad.2 Doradztwo zawodowe

 

 • Preorientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania z przedstawicielami zawodów związanych z morzem)

Doradztwo zawodowe, ilość godzin wsparcia przypadająca na ucznia to 8 h.

Uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zawodów ściśle powiązanych z nadmorskim położeniem regionu. Nabędą również: -kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie, - kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, - kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rekrutacja:

2021/2022

2022/2023

15 uczniów kl. V ab SP4 (8h)

15 uczniów kl. II ab SP4 (8h)

15 uczniów kl. V cd SP4 (8h)

15 uczniów kl. II cd SP4 (8h)

15 uczniów kl. VI ab SP4 (8h)

15 uczniów kl. III ab SP4 (8h)

15 uczniów kl. VIc VIIa  SP4 (8h)

15 uczniów kl. III cd SP4 (8h)

15 uczniów kl. VIIbc SP4 (8h)

15 uczniów kl. IV ab SP4 (8h)

15 uczniów kl. VII ef SP4 (8h)

15 uczniów kl. IV cd SP4 (8h)

Zad.3 Zajęcia żeglarskie

 

3.1 Organizacja praktycznych zajęć żeglarskich w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim

Organizacja zajęć żeglarskich na wodzie dla uczniów szkół objętych projektem, ilość godzin wsparcia na ucznia 20 h.

Poprzez udział w Praktycznych warsztatach żeglarskich uczniowie nabędą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także ratownictwa wodnego. Nauka praktycznego żeglarstwa na łodziach typu Optymist oraz DZ, przygotowania łódki do zejścia na wodę, poznawanie technicznego nazewnictwa poszczególnych elementów łodzi. Nauka pracy z wiatrem, balastowania, zasad regatowych, flag komunikacyjnych używanych w żeglarstwie. Dzieci zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia i sterowania żaglówką, jej obsługi, pływanie rekreacyjnego jak również zasad rywalizacji w regatach.

Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia obejmujące zasady bezpieczeństwa na wodzie jak i na lądzie. Przekazana zostanie wiedza z zakresu postawy fair play jak również nauka zasad „zdrowej rywalizacji” oraz współpracy na wodzie-rozwój kompetencji personalnych, Zaszczepienie pasji do żeglarstwa. Dzieci podczas zajęć praktycznych nabędą kompetencje kluczowe tj. -kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, - kompetencje

osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie, Łodzie typy Optimist są łodziami jednoosobowymi, dlatego do zabezpieczenia szkolenia dzieci zastosowane będą pontony asekuracyjne, tzw. rib-y na których trenerzy będą pływać w czasie zajęć. Pontony te wyposażone są w silniki zaburtowe pozwalające na szybką reakcję w przypadku zagrożenia. Zajęcia na łodziach Opimist prowadzone będą w awanporcie, co znacznie ograniczy czynniki atmosferyczne i pozwoli kontrolować grupę w stopniu wymaganym dla początkujących uczestników. W miarę nabywania umiejętności, trener zdecyduje czy grupa posiada wystarczające umiejętności do wyjścia z awanportu. Każde zajęcia zabezpieczane będą przez dwóch trenerów pływających na pontonach wraz z trenującymi dziećmi. Każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci, uprawnienia i licencje instruktora oraz ratownika wodnego. Zgodnie z wymogami, grupa przypadająca na 1 trenera nie będzie liczyła więcej niż 10 uczestników. Każdy uczestnik będzie wyposażony w kamizelkę zapewniającą bezpieczeństwo na i w wodzie.

Rekrutacja:

2022

I gr.20 uczniów kl. IV-VII SP4 (20h-5 wyjazdów x 4h)

II gr.20 uczniów kl. IV-VII SP4 (20h-5 wyjazdów x 4h)

III gr.20 uczniów kl. IV-VII SP4 (20h-5 wyjazdów x 4h)

6       nauczycieli-opiekunów kl. IV-VII

 

Zad.4 Obozy żeglarskie

4.1 Organizacja obozów żeglarskich

Organizacja obozów żeglarskich , liczba dni wsparcia na ucznia - 5 dni .W czasie obozu odbywać się będą zajęcia teoretyczne jak i praktyczne pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia z żeglowania będą odbywać się przez 5 dni po 6 h dziennie. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat: sprzętu ratowniczego, reguł bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, budowie jachtu, teorii żeglowania, podstawach nawigacji morskiej oraz prac bosmańskich. Uczestnicy będą spędzać dni żeglując, ucząc się sterowania i obsługi żaglówek, rozpoznawania kursów względem wiatru. Wieczorem młodzi żeglarze będą spędzać czas na żeglarskich opowieściach i szantach przy ognisku. Wzmocnienie, rozwinięcie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencji obywatelskich, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez praktyczną edukację żeglarską -kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, - kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie

 

Rekrutacja:

2021/2022

2022/2023

12    uczniów kl. IV-VII SP4

12 uczniów kl. IV-VII SP4

 

Zad.5 Wyjazdy edukacyjne

 • Wyjazd do Przewłoki na warsztaty edukacyjne z zakresu fauny i flory Bałtyku oraz pracy rybaka zorganizowane przez Słowińską Grupę Rybacką- organizator SP4

Warsztaty w Przewłoce, liczba godzin wsparcia na ucznia 5 h. Poprzez udział w warsztatach edukacyjnych uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne przy kształtowaniu zdolności konstruktywnego porozumiewania się i wykorzystania posiadanej wiedzy podczas rozwiązywania różnorodnych problemów w ramach questingu

edukacyjnego i ugruntowania pomorskiej tożsamości.

Rekrutacja:

2022

I gr.20 uczniów kl. II-III SP4 (5h)

2       nauczycieli-opiekunów kl. II-III

 

 

 • Wycieczki krajowe: Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk - organizator SP8

Wyjazd edukacyjny do Parku Rekreacyjnego i Sea Parku.

Poprzez udział w wycieczkach wspierających edukację morską uczniowie rozwiną

zainteresowania nadmorską fauną i florą. Zaciśnięcie więzi partnerskich między uczestnikami projektu. Nabędą - kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie, - kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, - kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji   kulturalnej.

Rekrutacja:

2022

I gr.20 uczniów kl. IV-VII SP4

2       nauczycieli-opiekunów kl. IV-VII

 • Wycieczki krajowe: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku- organizator SP4

Udział w lekcji muzealnej, której tematyka  związana jest z działalnością człowieka na morzu – na przykład słynnymi żeglarzami i rejsami, statkami i okrętami, archeologią podwodną, historią Gdańska.

Rekrutacja:

2022

I gr.20 uczniów kl. IV-VII SP4

 2 nauczycieli-opiekunów kl. IV-VII

 

Zad.6 Festyny/pikniki żeglarskie

 • Naukowe Pikniki Żeglarskie wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych - Bierkowo, Kobylnica

Organizacja Naukowych Pikników Żeglarskich wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych.

 

Rekrutacja:

 

2022

2023

10    uczniów kl. II-III SP4

10 uczniów kl. IV-VII SP4

1 nauczyciel opiekun II-III

1       nauczyciel opiekun IV-VII

 

 

 • Szkolne Pikniki Naukowe z elementami edukacji morskiej- organizator SP4

Organizacja 6 pikników szkolnych po 6,5 h (po 2 pikniki u każdego Partnera. Dzięki wspólnej organizacji Szkolnego Pikniku Naukowego wzrośnie wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli świadomość lokalnej odpowiedzialności za podejmowane działania. Utrwali się przekonanie, że wszyscy, poprzez zaangażowanie we wspólne inicjatywy, mamy wpływ na kształtowanie naszej lokalnej tożsamości, a co za tym idzie mamy bezpośredni wpływ na życie szkoły i lokalnej społeczności. Na piknikach będzie możliwość zaprezentowania przez uczniów biorących udział w projekcie własnych prac, dokonań, podzielenia się zdobytą na wszelkich zajęciach wiedzą. Wsparcie podejmowanej inicjatywy przez szkoły w zakresie żeglarstwa poprzez prezentację przez zawodników regatowych działalności klubu CSW Opty Ustka. Uczniowie nabędą: -kompetencje obywatelskie, - kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, - kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rekrutacja:

 

2022

2023

120uczniów kl. II-VII SP4

120 uczniów kl. II-VII SP4

Zad. 7 Przygotowanie do pracy metodą projektu

 • Udział nauczycieli w szkoleniu „Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej „

Udział nauczycieli w szkoleniu” Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej”,  z wykorzystaniem TIK, liczba godzin wsparci na nauczyciela 5 h Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu również z wdrożeniem do zajęć ogólnodostępnych narzędzi dysku Google, planowania pracy, wyszukiwania i wykorzystania informacji na zajęciach z uczniem, korzystania, korzystania z potencjału TIK nie tylko jako instrumentu poszerzającego wachlarz metod kształcenia, ale i zdobywania wiedzy do zagadnień związanych z projektem; wykorzystanie platform edukacyjnych do indywidualizacji procesu nauczania; wykorzystania metod aktywizujących uczniów, takich jak web quest, odwrócona klasa, ramifikacja; podniesienie wartości merytorycznej szkoleń poprzez współpracę z ODN Słupsk.

Rekrutacja:

2021

 2 nauczycieli (kl. II-III i IV-VII)

 

Zad.8 Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich

8.1 Szkolenia dla nauczycieli  w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego

Szkolenia w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego, wsparcie na nauczyciela to 56 godzin, Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej.

Rekrutacja:

2022

2       nauczycieli kl I-VIII

 

8.2 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności sternika motorowodnego

Szkolenia w zakresie umiejętności sternika motorowodnego, wsparcie na nauczyciela to 15 godzin- 1 szkolenie Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej

Rekrutacja:

2023

2 nauczycieli kl I-VIII

 

8.3 Kurs na nauczyciela żeglarstwa (kurs dla nauczycieli)

Kurs na nauczyciela żeglarstwa, kurs trwający 60 h, wsparcie na nauczyciela to 60 godzin, Przygotowanie kadry do prowadzenia praktycznych zajęć żeglarskich z uczniami na posiadanym sprzęcie (łódki Optymist) w ramach kół żeglarskich - także po zakończeniu projektu.

Rekrutacja:

2022

2 nauczycieli kl I-VIII

 

Zad.9 Inne formy wsparcia dla nauczycieli

 • Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. “Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych"

Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn.“Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych”, liczba godzin wsparcia na nauczyciela 16 h 8 spotkań ( po dwóch nauczycieli z każdej z 9 szkół) - po 2 h Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach pracy z uczniem oraz kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów, wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie pracy dysku Google w ramach wymiany doświadczeń, gromadzenia materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania narzędzi pracy zdalnej do pracy w sieci; podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z zasobów świata cyfrowego i wykorzystania go podczas zajęć; wykorzystanie platform edukacyjnych do indywidualizacji procesu nauczania.

Rekrutacja:

2022-2023

2 nauczycieli kl I-VIII

 • Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów-organizator SP4

Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów, liczba godzin wsparcia na nauczyciela 3 h, razem 8 szkoleń dla nauczycieli( z Miasta Słupsk - 40, z gm Kobylnica - 40 i gm Słupsk - 10)czas trwania każdego szkolenia - 3 h RAZEM 90 NAUCZYCIELI Podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkół pracujących w ramach koncepcji - poszerzony zakres wiedzy, która będzie wykorzystywana przez kolejne lata w pracy z uczniem również w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w procesie nauczania w celu podniesienia atrakcyjności zajęć i motywacji uczniów

Rekrutacja:

2022-2023

15    nauczycieli kl I-VIII

 

 • Udział nauczycieli w warsztatach “Kompetencje naukowo techniczne w edukacji morskiej”

Warsztaty pn.“Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej”, liczba godzin wsparcia na nauczyciela - 5 h, (2 warsztaty * 5h x 12 osób Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu, podniesienie wartości merytorycznej szkoleń poprzez współpracę z ODN Słupsk

Rekrutacja:

2022

3       nauczycieli kl I-VIII

 

 • Warsztaty z zakresu nawigacji na różnych przedmiotach

Udział w warsztatach: - matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - klasyczne i nieklasyczne metody określania pozycji - wykorzystanie narzędzi nawigacyjnych i publikacji nautycznych do realizacji zajęć z geografii, matematyki, przyrody i techniki z -wykorzystanie narzędzi TIK, liczba godzin wsparcia na nauczyciel 5 h, 2 spotkania/ 5 h Poprzez praktyczne  zajęcia związane z edukacją morską nastąpi rozwój kompetencji matematycznych  i naukowo - technicznych, przyczyni się to także do wzrostu samodzielności myślenia i działania poprzez motywację do uczenia się wynikającą z udziału w konkursie, wykorzystania narzędzi TIK wspierających pracę z uczniem (korzystanie z zasobów świata cyfrowego i wykorzystanie go podczas zajęć tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Rekrutacja:

2022

3 nauczycieli kl I-VIII