nowaw

    W 2017/18 roku zajęcia skierowane były do 20 osób z klas IV-VII. Podczas warsztatów uczniowie  poznali tablet graficzny jako nowe narzędzie pracy.  Jest to urządzenie wskazujące służące przede wszystkim do rysowania elementów graficznych na komputerze ale  z powodzeniem działało także  w zastępstwie komputerowej myszki, gdy przeszukiwaliśmy strony www, np. w celu pozyskania informacji o tablecie graficznym lub gdy układaliśmy wspólnie puzzle on-line.

         Swoje  prace graficzne  uczniowie wykonali w programie graficznym MS Paint wykorzystując tablet graficzny.

Prowadzący: mgr I.Skiba-Dąbrowska

"Z matematyką za pan brat"

    W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 20 uczniów z klas IV-VII. Zajęcia prowadzone  w dwóch grupach po 20 godzin  miały na celu:

 • rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką
 • rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyką
 • popularyzację matematyki przez realizację różnych przedsięwzięć
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • wspomaganie kreatywności uczniów
 • możliwość wykorzystania różnych źródeł informacji i ICT
 • przedstawienie wykonanego przez uczniów produktu końcowego: makiety zaprojektowanego miasta pt. „W tym mieście chciałbym mieszkać”.

Prowadzący: mgr Grażyna Krasny 

       W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia przygotowujące do wzięcia udziału w konkursach z języka angielskiego.Korzystało z nich 10 osób z klas piątych, szóstych i siódmych. Zajęcia miały na celu m.in. przygotować uczniów do zajmowania jak najwyższych lokat w konkursach i imprezach anglojęzycznych, rozbudzić w nich chęć nauki języka angielskiego i uświadomić znaczenie znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich. Zajęcia inspirowały uczniów do nauki rozumienia tekstu mówionego i pisanego. Dzięki zajęciom dzieci zostały przygotowane do konkursów, np:- Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego;- Olimpus 2018;-XVII Słupski Konkurs Języka Angielskiego; - Szkolny Konkurs Czytelniczy na Najlepszą Scenkę.

Prowadzący: mgr Danuta Skowrońska

           W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” prowadzone były zajęcia matematyczne „Mały Olimpijczyk”. Grupa została utworzona z 20 uzdolnionych matematycznie uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

       Zajęcia miały na celu umożliwienie uczniom rozwoju, samorealizacji, poszerzania horyzontów oraz odkrywania tajemnic matematyki. Podczas zajęć, poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, uczniowie mogli przygotowywać się do udziału  w konkursach matematycznych. Podstawowym zadaniem było rozbudzanie zainteresowań uczniów, rozwijanie uzdolnień matematycznych, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej, kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia, efektywnego korzystania z różnych źródeł informacji, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania samodzielności, kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy, staranności   i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów. Podczas zajęć rozwiązywane były zadania o podwyższonym stopniu trudności, zadania nietypowe, problemowe oraz konkursowe, a także zagadki matematyczne, gry matematyczne oraz łamigłówki często z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Prowadzący: mgr Anna Bartoszko

 

   W r.szk. 2017/18 prowadzone są zajęcia mające na celu zapoznanie  40 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku z  zagadnieniami związanymi z robotyką oraz mechatroniką.

Podczas zajęć uczniowie:

 1. Zwiększają wiedzę na temat robotyki.
 2. Potrafią samodzielnie zbudować i zaprogramować robota.
 3. Wykorzystują nowoczesne technologie w w praktyce.
 4. W sposób odtwórczy, a także twórczy, korzystają z oprogramowania.
 5. Pracują w grupie, jak i samodzielnie.

Zajęcia prowadził p.Krzysztof Wilma, obecnie p. Tomasz Dziermański i p.Rafał Reczka

 

  Tytuł projektu uczniowskiego: „Tabletem graficznym stworzone”

    Program dla 10 uczniów realizowano przez 20 godzin dydaktycznych. Pierwszym etapem było omówienie i zaprezentowanie części składowych komputera oraz ich przeznaczenia. Następnie uczniowie rozkręcili kilka komputerów i złożyli z dostępnych części kolejne, omówiono systemy operacyjne. 

  Podczas kolejnych zajęć  uczniowie  poznali tablet graficzny jako nowe narzędzie pracy.  Jest to urządzenie wskazujące, służące przede wszystkim do rysowania elementów graficznych na komputerze ale  z powodzeniem działało także  w zastępstwie myszy komputerowej, gdy przeszukiwaliśmy strony www, np. w celu pozyskania informacji o tablecie graficznym lub gdy układaliśmy wspólnie puzzle on-line.

         Swoje  prace graficzne   uczniowie wykonali w programie graficznym MS Paint wykorzystując tablet graficzny.

Prowadzący: mgr I.Skiba-Dąrowska