nowaw

    W  I i  II  semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu  „Szansa na sukces  - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów z klas II.
  Zajęcia miały na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim oraz przełamywanie barier językowych. Planowane metody aktywizujące, wycieczki edukacyjne pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby. Wymagają zaangażowania dzieci w podejmowaniu działań, uczą współpracy w grupie, kształtują umiejętność obserwacji. Są nastawione na wyzwalanie w uczniach kreatywności oraz dodatkowo motywują przez włączanie emocji w konkretne działania, co zwiększa efektywność zajęć. Zajęcia zakończono przeglądem teatralnym.


Prowadząca: mgr Marta Andrzejewska

         W I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów z klas I-III.

       Zajęcia miały na celu: rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim poprzez praktyczne wykorzystanie technik teatralnych.Zajęcia zakończono przeglądem teatralnym.

Prowadzący: mgr Aldona Bedka

Zajęcia miały na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim oraz przełamywanie barier językowych poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie pokonywali nieśmiałość w wypowiedzi poprzez wcielanie się w różne role, rozwijali swoją wyobraźnię oraz samodzielność ruchową i językową.

Ponadto ukształtowała się w nich także wrażliwości na sztukę teatralną, a także pozytywny stosunek do języka poprzez zabawę w teatr. Udział w zajęciach zachęcił uczestników do różnorodnych form działań artystycznych. Z zajęć korzystało 20 uczniów z klas IV-VI podzielonych na dwie grupy . Zajęcia zakończono przeglądem teatralnym.

Prowadzący: mgr Agnieszka Stepnowska