nowaw

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - Gaśnice

Przeprowadzenie badań urządzeń piorunochronnych

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

(dotyczy przeprowadzenia badań urządzeń piorunochronnych)

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

( dotyczy dostarczenia oraz montażu drzwi wewnętrznych)

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do zapytania ofertowego 4/2017

Zapytanie ofertowe nr 4

(dotyczy przeprowadzenia przeglądu instalacji hydrantowej oraz sprzętu PPOŻ)