bajka logopedyczna

 

LINK do ciekawych zadań

nowy rok szkolny

Nadszedł dzień, na który czekaliście!

Kolejna edycja przeglądu dziecięcej, radosnej twórczości literackiej pt. „Wiosna radosna” rozstrzygnięta. Jury w składzie: Małgorzata Wiśniewska, Łukasz Bilski (bibliotekarze) oraz Anita Rapta (logopeda) przeczytali i ocenili wszystkie prace. Autorzy nadesłanych  rymowanek zdobyli tytuły laureatów potyczek literackich. Wszyscy  otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Popisaliście się wizją, warsztatem literackim i poczuciem humoru. Brawo!

Strona foto to

 

 

Gdy rozmawiasz z dzieckiem:

  • nie spieszczaj, nie zniekształcaj słów np. „ale maś piękny lowelek”,
  • nie mów do dziecka w 3 osobie np. „teraz Jaś założy buty”.

Dziecko uczy się słuchając mowy dorosłych – zarówno tej, która kierowana jest do niego, jak i tej, która kierowana jest do innych. Logopedzi  negatywnie oceniają posługiwanie się językiem niań, zbyt częste stosowanie go może doprowadzić do zahamowania rozwoju wymowy i słownictwa dziecka, ponieważ dziecko uczy się języka zniekształconego, co następnie musi korygować opanowując poprawną mowę. W związku z powyższym niezwykle ważne jest, aby w kontaktach z dzieckiem dbać o poprawność swoich wypowiedzi, gdyż dziecko uczy się poprzez naśladownictwo. Pamiętajmy, że środowisko rodzinne pełni ważna rolę w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych dziecka.

Jak należy mówić do dziecka ?

Do dziecka należy mówić w sposób poprawny i wyraźny, tempo mowy powinno być wolniejsze, a wszystkie głoski wymawiane prawidłowo. Starajmy się do dziecka mówić prostymi i krótkimi zdaniami.Dajmy dziecku przestrzeń, to znaczy, że ważny jest moment ciszy. Dla dziecka jest to czas, aby mogło coś zapamiętać, skomentować, powtórzyć.

                2.POLSKA3.POLSKA4.Polska

 

                                                   94889526 112276913800679 8083019947313201152 o hymn