Zapraszam uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w konkursie wiedzy z historii sztuki Sztuka na wesoło.

https://www.facebook.com/events/238253820592317/?active_tab=discussion

www: http://www.plastyk.webd.pl/aktual/rok-szkolny-2019-2020/item/1578-ponownie-zapraszamy-na-quiz-wiedzy-o-sztuce-sztuka-na-wesolo

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

tel. 459 450 064

Marlena Zachciał

REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O SZTUCE „SZTUKA NA WESOŁO”

DLA SIÓDMYCH i ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • • ORGANIZATOR:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych wchodzące w skład Zespołu Szkół

Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

 • • TERMIN:

23 maja 2020 r. (sobota), godz. 12.00

 • • CELE KONKURSU:
 1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań sztukami plastycznymi,
 2. wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia,
 3. popularyzacja wiedzy o sztuce.
 • • WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Do konkursu zapraszamy potencjalnych kandydatów, uczniów siódmych i

ósmych klas szkół podstawowych.

 1. Wymagane są zapisy bezpośrednio pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzIFTvyzKdi3elus0mieulq2hX3v-09gPSuJYs0qiY5gSsg/viewform

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja 2020 r.
 • • ZASADY KONKURSU:
 1. Konkurs odbędzie się drogą wirtualną na platformie Meet

(https://meet.google.com/), za pośrednictwem Kahoot’a

(https://kahoot.com/)

 1. Zagadnienia konkursowe obejmują podstawową wiedzę ze sztuki polskiej

i światowej. Pytania i zadania dotyczyć będą najważniejszych zabytków

architektury, najwybitniejszych twórców oraz ich dzieł z zakresu malarstwa,

rzeźby, grafiki i rysunku oraz terminologii. Wykaz zagadnień znajduje się na

stronie szkoły, patrz link: http://www.plastyk.webd.pl/rekrutacja/zagadnieniaegzaminacyjne?fbclid=IwAR0TX0pJ-fM-XDVKoZlzc29ZM9ce2x0wvPjBJKwziAxH_wmfAYfqLM39o_s

 1. Udział w konkursie warunkowany jest posiadaniem sprzętu elektronicznego z

dostępem do sprawnie działającego internetu np. laptop, komputer

stacjonarny, tablet lub smartfon. Najsprawniej quiz przebiega przy użyciu

laptopa i smartfonu. Na ekranie komputera/laptopa będzie udostępniony

quiz, na smartfonie rozwiązuje się zadania.

Rozwiązywanie quizu możliwe jest tylko na komputerze, należy wtedy otworzyć

dwie osobne okna w przeglądarce.

 1. W dniu konkursu link do spotkania online uczestnicy otrzymają 15 min przed

rozpoczęciem quizu. Zostanie on wysłany na podane podczas rejestracji

adresy e-mail.

 1. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
 2. Maksymalnie można uzyskać 26 punktów.
 • • NAGRODY:
 1. Laureatem konkursu zostają uczestnicy, którzy zdobędą powyżej 70%

poprawnych odpowiedzi tzn. odpowiedzą na więcej niż 19 pytań.

 1. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zwolnieni z teoretycznej części egzaminu

wstępnego do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława

Hasiora w Koszalinie.

 1. Przewidziane są również drobne artystyczno-plastyczne nagrody rzeczowe!

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

Koordynator konkursu: Tomasz Majerski

Życzę sukcesu Margaretta Haładyn

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym Czyste Miasto z PGK. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat. W załączniku przesyłamy REGULAMIN konkursu oraz wszystkie potrzebne dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni dołączyć w przypadku udziału dziecka w konkursie.

Serdecznie prosimy o zachęcenie dzieci, w ramach szkolnych zajęć zdalnych lub przedszkolnych, do udziału.

Prace i pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

Witam

Z propozycją konkursu dla dzieci wychodzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Zadaniem uczestników jest przedstawienie pracy PGK za pomocą samodzielnie wykonanego rysunku. Temat pracy powinien dotyczyć gospodarki odpadami i ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązujących na terenie Słupska i powiatu słupskiego. Prace plastyczne mają ukazać, jak poprzez codzienne postępowanie możemy pozytywnie wpływać na środowisko. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat i można w nim wygrać cenne nagrody – za pierwsze dwa miejsca przewidziane są tablety, a zdobywca trzeciego miejsca otrzyma słuchawki bezprzewodowe. Prace w formie skanów można wysyłać do 15 maja do godz. 22 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Regulamin dostępny jest na stronie PGK. Link znajdziesz tutaj: Czyste powietrze z PGK

Źródło

https://gp24.pl/czyste-miasto-z-pgk-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-do-wygrania-sa-wartosciowe-nagrody/ar/c1-14954162

Pod poniższym adresem znajdziecie regulamin konkursu.

http://pgkslupsk.pl/konkurs_plastyczny_pn_czyste_miasto_z_pgk.html

Pozdrawiam Margaretta Haładyn

Witajcie,

w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość, a także przesunięciem  terminu egzaminów zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Informacja dotycząca nowych terminów zostanie ogłoszona nie później, niż 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Zaglądajcie  na stronę Kuratorium Oświaty Gdańsk. Tam umieszczane  są aktualne informacje, rozporządzenia ministra Was dotyczące.

Ewentualna instrukcja:

 • w wyszukiwarce wpisujemy
  Kuratorium Oświaty Gdańsk,
 • na stronie głównej wchodzimy w zakładkę Rekrutacja (po prawej stronie przedostatnia zakładka),
 • kursorem najeżdżacie na punkt:
  2. Rekrutacja 2020/2021 - Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty
  - tu umieszczone są wszystkie obowiązujące zagadnienia związane z  rekrutacją na rok szkolny 2020/2021  (obecnie  są tam wiadomości ze stycznia, gdyż   ministerstwo jeszcze nie wydało nowego rozporządzenia.

Warto także zapoznać się z komunikatem  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.  Standardy tam zawarte  będą Was obowiązywać.

Margaretta Haładyn

                                                                                                                                                                                                   

Szanowni Państwo ,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

28.01.2021

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022
Terminy​_rekrutacji​_do​_szkół​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.28MB

B

plakat

ulotka promocyjna

Zrzut ekranu 2021 04 23 093123

Zrzut ekranu 2021 04 23 093205

---------------------------------

Drogi przyszły absolwencie szkoły podstawowej,

przed Tobą trudna decyzja dotycząca wyboru szkoły.

Nie wiesz co dalej? Czujesz się zmęczony zwykłą nauką? Lubisz przygody i nie boisz się wyzwań?

Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Klasy mundurowe i inne kierunki czekają!

Praca w służbach mundurowych to Twoja przyszłość.

Otwórz poniższy link, a dowiesz się więcej o Nas. https://www.youtube.com/watch?v=HcuxriPBS0g

Jeśli chcesz poznać nas bliżej zapraszamy na naszą stronę internetową: https://zsbialybor.pl/rekrutacja/

Jeżeli nie możesz otworzyć tego linku, skopiuj go do przeglądarki.

Życzymy miłego oglądania Zespól Szkół Nr 7 w Białym Borze.

---------------------------------

 

 

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!

To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły.

Mowa o „Programie CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Oferta dla najlepszych

Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować się do Projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.

Trzy lata specjalistycznej edukacji

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Pokaźne wsparcie z budżetu

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację.

Drzwi do kariery

Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. To oferta dla was idealna! A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni nie jest już wyzwanie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie rosnąć. Również na rynku cywilnym potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie: przecież trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które działa w oparciu o system informatyczny i nie chce chronić wysiłku swoich pracowników czy danych klientów. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje.

Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/ Sprawdź, która z nich jest najbliżej Ciebie. O zasadach rekrutacji, formalnościach, jakie musisz spełnić, aby zostać uczniem CYBER.MIL z klasą, dowiesz się z komunikatów na stronie internetowej wybranej przez siebie szkoły lub telefonicznie.