nowaw

Uczniowie klasy IV a na platformie Zoom mieli okazję wziąć udział w międzynarodowym wykładzie na temat globalnego ocieplenia. Dowiedzieli się, jakie są przyczyny tego problemu.

W szkole zostały stworzone prace, których przewodnią literą było “G”. Powtórzyliśmy zarówno alfabet polski, jak i angielski. Przeprowadziliśmy mini konkurs: uczniowie mieli spośród swoich prac wybrać najlepszą, która została przesłana na międzynarodową tablicę. Wszyscy zgodnie wybrali pracę Julii Myszki. Gratulujemy!!!

Jolanta Arciszewska

 

Dnia 15 października uczniowie klasy 4 A w ramach innowacji i międzynarodowego projektu
“Children’s Green Nature” na lekcji języka polskiego pracowali w parach: stworzyli algorytm wysiewu nasion 
(w języku angielskim), rozwinęli umiejętność rozwiązywania problemów, myślenia komputacyjnego i  umiejętności miękkich. Uczniowie zastosowali stworzone algorytmy w działaniu! Zapraszam do obejrzenia zdjęć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Jolanta Arciszewska

Uczniowie biorący udział w innowacji pedagogicznej “Children’s Green Nature” stworzyli wspólnie z uczniami krajów partnerskich akrostych. Jest to utwór wierszowany, w którym początkowe litery lub słowa wersów albo zwrotek tworzą wyraz bądź zdanie. Uczniowie klasy 4A mieli literkę “E”, którą rozwinęli następująco:

“Encourage people to recycle, is the right thing to do!!!”.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć lub na YouTube (link poniżej).

Jolanta Arciszewska

https://youtu.be/IUBjIkJl3vQ

Uczniowie klasy 4A mieli nie lada wyzwanie: ich zadaniem było stworzenie logo do międzynarodowego projektu “Children’s Green Nature”. Hasłem było pytanie: “What kind of world would you like to live in?”. Uczniowie stworzyli piękne prace, które później znalazły się na honorowym miejscu - na ogromnej klasowej tablicy. Zapraszam do obejrzenia krótkiego video (link poniżej)! 

Jolanta Arciszewska

https://youtu.be/b5Pxs5hnkQo

  

 

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Klasa IV A pod opieką Pani Jolanty Arciszewskiej i Pani Małgorzaty Więckiewicz sprzątała ulicę Leszczyńskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 

1 września klasa IV A rozpoczyna na platformie eTwinning międzynarodowy projekt, który jest jednocześnie innowacją pedagogiczną. Głównym jej celem jest uświadomienie uczniom wagi wykorzystywanych zasobów naturalnych na Ziemi, naszego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie wiedzy w działaniu i przy pomocy narzędzi internetowych oraz rozwój umiejętności językowych przy użyciu metody CLIL (język angielski). Udział w projekcie pozwoli dzieciom na nabycie kluczowych kompetencji tak potrzebnych w dzisiejszym świecie. Krajami partnerskimi w projekcie są m.in. Turcja, Włochy, Rumunia, Albania, Portugalia, Armenia, Republika Mołdawii, Ukraina.

Jolanta Arciszewska

koordynator projektu